Szybki kontakt:
Globtrans sp. z o. o.
ul. Łony 9/6, 44-200 Rybnik
tel.: +48 32 42 38 384
e-mail: biuro@globtrans.pl

 Monika
Bądźmy w kontakcie
     
 Mariola
 Ania
Na skrótyReklama:

Biuro podróży Globtrans sp. z o. o.
Najciekawsze propozycje hoteli i apartamen-
tów w Chorwacji, Austrii i we Włoszech!
www.globtrans.pl

Rejsy statkiem w Chorwacji
Najciekawsze propozycje na zwiedzanie Chorwacji od strony morza!
www.rejsywchorwacji.pl

Projektowanie stron www
Nowoczesne strony internetowe. Dla klientów biura podróży Globtrans -10% taniej!
www.projektowaniestroninternetowych.eu

Reklamacje


 

Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w trakcie imprezy u wskazanego na voucherze Usługodawcy. Jeżeli usługa nie jest świadczona lub jest świadczona niezgodnie z Umową reklamację należy zgłosić telefonicznie u Organizatora.

 

Na wypadek zakłóceń w wykonaniu świadczenia Organizator zwraca uwagę Uczestnika na ustawowy obowiązek współdziałania obu stron w celu usunięcia zakłóceń (przeszkód) i minimalizacji ewentualnie powstałej szkody. Uczestnik jest w szczególności zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania podczas wykonywania usługi kierownictwu grupy wszelkich reklamacji i żądania pomocy. Klienci indywidualni w wypadku zakłóceń w świadczeniach, zobowiązani są do skontaktowania się z przedstawicielem Organizatora w Polsce (numer telefonu podany w dokumentach podróży) w celu usunięcia zakłóceń w wykonywaniu świadczeń i minimalizacji ewentualnej szkody.

 

Jeżeli pomimo interwencji przedstawiciela Organizatora lub kontrahenta zagranicznego Organizatora, zakłócenia w wykonywaniu świadczeń nie zostaną usunięte, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji u Organizatora imprezy.

 

Po zakończeniu imprezy Uczestnik może przedłożyć reklamację w terminie 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpoznania reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej u Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty złożenia, o czym Uczestnik zostanie zawiadomiony na piśmie.