Szybki kontakt:
Globtrans sp. z o. o.
ul. Łony 9/6, 44-200 Rybnik
tel.: +48 32 42 38 384
e-mail: biuro@globtrans.pl

 Monika
Bądźmy w kontakcie
     
 Mariola
 Ania
Na skrótyReklama:

Biuro podróży Globtrans sp. z o. o.
Najciekawsze propozycje hoteli i apartamen-
tów w Chorwacji, Austrii i we Włoszech!
www.globtrans.pl

Rejsy statkiem w Chorwacji
Najciekawsze propozycje na zwiedzanie Chorwacji od strony morza!
www.rejsywchorwacji.pl

Projektowanie stron www
Nowoczesne strony internetowe. Dla klientów biura podróży Globtrans -10% taniej!
www.projektowaniestroninternetowych.eu

Jak rezerwować


 


Przez zgłoszenie dokonane na podstawie informacji zawartych w naszych katalogach i/lub ofertach publikowanych na stronie internetowej oraz za pośrednictwem autoryzowanych biur podróży, występują Państwo z wiążącą ofertą zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług turystycznych z Organizatorem. Umowa jest zawierana w formie pisemnej na druku „Zgłoszenie – Umowa o świadczeniu usług turystycznych” (Zgłoszenie). Umowa dochodzi do skutku na warunkach zawartych w Zgłoszeniu po podpisaniu umowy przez Zgłaszającego, potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia przez ekspedienta (w przypadku obsługi w biurze podróży) oraz po wpłacie zaliczki na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa.
Biura podróży inne niż biura Organizatora występują tylko w roli agenta turystycznego.

Agenci oraz klienci indywidualni są zobowiązani do wypełnienia formularza Zgłoszenia stosowanego przez Organizatora. Formularze innych biur podróży nie będą przez Organizatora akceptowane.

Procedura dokonania „Rezerwacji na zamówienie” jest taka sama jak w przypadku rezerwacji opisanej w pkt. I.1. Rezerwacja na zamówienie potwierdzona przez Zleceniodawcę w ciągu 48 godzin jest traktowana jako rezerwacja.

Istnieje możliwość dokonania rezerwacji na potwierdzenie telefonicznie, gdzie jej potwierdzeniem jest przesłanie faksem lub elektronicznie wypełnionego Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty na rachunek bankowy Organizatora w wysokości 30% ceny imprezy.

Jeżeli rezerwacja dokonana jest w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest również zaliczka w wysokości 30% wartości imprezy.

Uczestnikiem imprezy turystycznej jest osoba zgłaszająca udział w imprezie i podpisująca formularz zgłoszenia oraz inne osoby wpisane w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą.

Organizator przyjmuje tylko Zgłoszenia z pełnymi danymi Uczestników, tj. imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, a także z podpisem osoby podpisującej Zgłoszenie. Uczestnik ma prawo dostarczyć pełne dane uczestników do 48 godzin. W przeciwnym razie Zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Przez podpisanie Zgłoszenia zgłaszający Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i wykonania informacje dotyczące imprezy turystycznej objętej Zgłoszeniem, w tym ze wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, które należy wziąć pod uwagę biorąc udział w imprezie turystycznej oraz że został poinformowany przez biuro podróży przyjmujące Zgłoszenie o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie.